Demir ve Çelik Sanayi

ERENCO - ISDEMIR / İskenderun 2007

Kok Teli mahsulleri modernizasyonu projesi kapsamındaki 8 ünitenin inşaat ve elektro-mekanik montajları.
» Ünite 37 Katran Dekanterleri
» Ünite 38 Amonyaklı Su Distilasyonu
» Ünite 40 Elektrofiltreler
» Ünite 41 Egzosterler
» Ünite 42 Amonyum Sülfat Üretim ve Depolama
» Ünite 45 Son Soğutucu ve Benzol Skruberleri
» Ünite 46 Ham Benzol Damıtma
» Ünite 80 Biyolojik Arıtma

İmalat ve Montaj : 
- 2 X Flushing likör dekanterleri,
- Katran toplama tankı,
- Amonyak distilasyon kolonu,
- Kostik depolama tankı,
- Elektrofiltre,
- Amonyak absorber,
- Demister
- Off-air scrubber,
- Mother likör dolaşım tankı

Sektörel Referanslarımızdan Seçmeler
Tüm Referanslar