SEÇ / HSE

SEÇ / HSE Politikamız 

GEMSAN faaliyetleri sırasında, çalışanlarına, diğer şahıslara, malzeme ve ekipmanlar ile çevreye yönelik oluşabilecek tüm tehlike ve zararların yok edilmesi veya en az düzeye intdirilebilmesi için aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt eder.

1- İlgili yasa, tüzük yönetmelik ve standartlar ile müşteri şartnamelerine uymak.

2- SEÇ Yönetim Sistemlerinin etkin olarak uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak için çalışanlarının tümünü bilgilendirmek, gereksinimlerine yönelik şirket içi ve dışı eğitimler düzenlemek.

3- Tehlikeli durum ve davranışların incelenmesini, doğru ve etkin risk analizleri çalışmalarının yapılmasını organize etmek.

4- Tüm çalışanlarında SEÇ bilincinin oluşmasını teşvik etmek.

5- Gerek otoritelerin zorunlu kıldığı, gerekse SEÇ Yönetim Sistemlerinin izleme ve ölçme sonuç raporlarını içeren tüm dökümantasyonu düzenlemek ve kayıt altına almak.

6- SEÇ konusunda uluslararası prosedürleri talimatları, vakaları ve değerlendirme raporlarını takip etmek, tatbik edilebilir olanları yasalar çerçevesinde uygulamaya koymak.

7- Doğal kaynakların verimi, kullanılmasını ve israftan kaçınılmasını teşvik etmek.

 

map_1 SAKOSA TÜPRAŞ TOTAL İŞDEMİR TOYOTA

 

 

Sektörel Referanslarımızdan Seçmeler
Tüm Referanslar